סדנת שרות לקוחות 2019-01-07T16:23:39+00:00

Project Description

סדנת שרות לקוחות

בסדנה נייצר זירה מאפשרת לתרגול והתנסות של התמודדות במצבי שירות שונים מתוך עולם העבודה של המשתתפים, תוך הבניית סביבה תומכת ומעודדת ללמידה.
הלמידה תתבצע באמצעות סימולציות עם שחקנים לצורך הטמעה טובה יותר של התכנים.
נלמד מיומנויות שונות אשר באמצעותן נוכל לשפר את התנהגותנו והתמודדותנו הלכה למעשה ונחלוק את הניסיון הקבוצתי.