סרטוני הדרכה 2019-01-08T07:40:18+00:00

Project Description

סרטוני הדרכה

הטמעה מוצלחת עוברת בבטנו של העובד.
ליר בית ליצירה, יוצרת סרטוני הדרכה במגוון נושאים ארגוניים.
הייחודיות בסרטונים שלנו הוא ביצירת עולם המשקף באופן נאמן את סביבת העבודה בארגון ומחייה בצורה נאמנה את הדילמות הארגוניות.

מטרות

  • יצירת שיח פנים ארגוני אינטראקטיבי
  • כלי סיוע למנחה
  • העברת מסרים ארגוניים
  • מוקד משיכה לכניסה לאתר הארגוני

מוטיבים הדרכתיים בסרטונים

  • הצגת מקרים של סיטואציות לקוח מול עובד
  • הצגת מקרים של שרות פנים-ארגוני
  • הצגת דילמות ללא פתרון חד משמעי (דילמות ערכיות)
  • הצגת מתודה ויישומה
  • יצירת דמות ארגונית החוזרת בסרטונים
  • ועוד…

הסרטונים מלוהקים ע"י שחקנים , עובדים , או שילוב של שניהם.