הנחיה בכנסים 2019-02-13T09:04:14+00:00

Project Description

הנחיה בכנסים

הנחיה מקצועית בכנסים ואירועים, תיכתב לאחר תחקיר בחברה. הנחייה תתבצע ע"י מנחים מקצועיים או עובדי החברה.