קטעי קישור ומערכונים 2019-02-13T09:04:35+00:00

Project Description

קטעי קישור ומערכונים

שחקנים יציגו  קטעי קישור הומוריסטים אשר ייכתבו במיוחד לאירוע . קטעי הקישור ייכתבו על נושאי הכנס, הווי החיים בחברה, אנשים ואירועים בולטים בה באופן כללי ובהקשר ישיר לנושא הכנס.